Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας

Στην Strong Pack σήμερα εργάζονται περισσότερα απο 30 εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες.