Οι Εγκαταστάσεις μας

Η Strong Pack διαθέτει δυο κτυριακές εγκαταστάσεις με μεγάλη εγγύτητα μεταξύ τους. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων υπερβαίνει συνολικά τα 3000 τμ. σταγασμένων χώρων οπου χωρίζονται σε γραφεία αποθηκευτικούς χώρους και εκθετήριο - κατάστημα λιανικής και μικρής χοντρικής